Zásady ochrany osobních údajů

1 Kdo jsme

1.1 Jsme LORGAR, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus.

1.2 Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, když navštívíte stránky lorgar.eu (včetně našich aplikací pro iPhone a Android) (dále jen "stránky"), a možnosti, které máte k dispozici v souvislosti s naším používáním vašich osobních údajů (dále jen "zásady ochrany osobních údajů").
Tyto Zásady ochrany osobních údajů je třeba číst společně s podmínkami našich stránek (přístupné online na adrese Podmínky a ustanovení) a našimi Zásadami používání souborů cookie (přístupné online na adrese Zásady používání souborů cookie) a jako jejich doplněk. V případě jakýchkoli rozporů mezi těmito Zásadami ochrany osobních údajů a Podmínkami mají přednost tyto Zásady ochrany osobních údajů.

2 Zásady ochrany osobních údajů

2.1 Poskytnutím přístupu na Stránky a do Aplikace (dále jen Stránky a Aplikace) se v rozumné míře a v dobré víře domníváme, že:

 • máte všechna potřebná práva k registraci a používání těchto stránek a aplikací;
 • poskytujete o sobě pravdivé informace v rozsahu nezbytném pro používání služeb webu a aplikací.;
 • berete na vědomí, že zveřejněním svých osobních údajů jste tyto údaje zjevně zveřejnili a že tyto údaje mohou být k dispozici správě;
 • chápete, že některé typy informací, které jste předali jiným uživatelům stránek, nemůžete vy ani my vymazat;
 • jste seznámeni s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi.

2.2 Informace o uživateli, které od vás obdržíme, neověřujeme, s výjimkou případů, kdy je takové ověření nezbytné pro splnění našich závazků vůči vám.

2.3 Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na občany EU. Pokud nejste občanem EU, přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů platné ve vaší jurisdikci.

3 Informace, které o vás shromažďujeme

3.1 Abychom mohli realizovat dohodu mezi vámi a námi a umožnit vám přístup k využívání funkcí stránek, budeme zlepšovat služby stránek, vyvíjet a zavádět nové služby stránek a aplikací a vylepšovat dostupné funkce stránek a aplikací. K dosažení těchto cílů a v souladu s platnými zákony budeme shromažďovat, ukládat, agregovat, organizovat, získávat, porovnávat, používat a doplňovat vaše údaje (hereinafter “processing”). Tyto údaje a automaticky zpracovávané analýzy těchto údajů budeme také přijímat a předávat našim přidruženým společnostem a partnerům, jak je uvedeno v tabulce níže a v části 4 těchto zásad ochrany osobních údajů.

3.2 Níže jsme podrobněji popsali informace, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky a služby aplikací, důvody jejich shromažďování a zpracování a právní základy.

Shromažďované informace

Účel

Právní základ

1

Údaje o poloze

Údaje o vaší poloze používáme k vytváření doporučení a k přizpůsobení a vylepšení reklam zobrazovaných na partnerských stránkách. Tyto údaje používáme také k tomu, abychom vám poskytli doporučení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat, aktualizace a informace o našich produktech a službách a produktech a službách vybraných třetích stran, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.

Souhlas

Zákonné zájmy

2

Údaje, které poskytnete při registraci na Stránkách, včetně vašeho jména, příjmení, čísla mobilního telefonu a/nebo e-mailové adresy.

Tyto informace používáme také k tomu, abychom vám poskytli doporučení, partnerské stránky, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, aktualizace a informace o našich produktech a určitých službách třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Tyto informace používáme k vytváření doporučení a k přizpůsobování a zlepšování služeb, které jsou prezentovány na webu a v aplikaci.

Zákonné zájmy

Plnění naší smlouvy s vámi

3

V případě potřeby kopii dokladu totožnosti nebo jiného dokladu obsahujícího vaše jméno, příjmení, fotografii a číslo hlavního dokladu totožnosti vás nebo vašeho zástupce. V případech, kdy to považujeme za přiměřené, můžeme podniknout další kroky k ověření vašeho účtu.

Tyto údaje používáme k ověření vašeho účtu a k zabránění zneužití a porušení vašich práv nebo práv jiných osob'. Tyto informace používáme například k ověření vaší totožnosti, pokud ztratíte přihlašovací údaje a chcete získat přístup ke svému účtu u nás.

Zákonné zájmy

Plnění naší smlouvy s vámi

4

Další údaje, které uvedete při úpravě své stránky prostřednictvím profilu, včetně rodinného stavu, rodného města, současného města, adresy bydliště atd. Další údaje, které poskytnete při úpravě svého nastavení.

Tyto informace používáme ke správě a řízení Stránek, včetně poskytování našich Služeb Stránek a Aplikací. Tyto informace používáme také k tomu, abychom vám poskytovali doporučení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat, aktualizace a informace o našich produktech a službách a produktech a službách vybraných třetích stran, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Tyto informace používáme k přizpůsobení a vylepšení reklam, které jsou prezentovány na stránkách partnerů, a k měření účinnosti těchto reklam.

Zákonné zájmy

Plnění naší smlouvy s vámi

5

Další údaje získané při přístupu na Stránky, včetně informací o technických zařízeních, technické interakci se Stránkami (vaše hostitelská IP adresa, váš operační systém, typ prohlížeče, zeměpisná poloha, vaše nainstalované aplikace, poskytovatel internetu, kontakty z vašeho telefonního seznamu, údaje získané pomocí kamery, mikrofonu a podobných zařízení) a vaše chování při prohlížení a další akce na Stránkách a v Aplikaci.

Vaše údaje používáme pro interní kontrolu, abychom mohli neustále zlepšovat obsah našich webových stránek, abychom porozuměli případným chybám, na které můžete při používání stránek a aplikace narazit, abychom vás mohli informovat o změnách na stránkách a v aplikaci a abychom mohli přizpůsobit používání našich stránek a aplikace. Informace obsahující historii aktivit na Stránkách jsou k dispozici v části "Nastavení / Zabezpečení" na vaší stránce. Tyto informace používáme za účelem přizpůsobení a vylepšení reklam, které jsou prezentovány na Stránkách a v Aplikaci, a měření účinnosti těchto reklam.

Zákonné zájmy

6

Informace, které jsou automaticky získávány při přístupu na Stránky nebo stránky třetích stran pomocí souborů cookie a technologií, jako jsou Google Analytics

Podívejte se prosím na naše zásady používání souborů cookie, kde jsou uvedeny typy souborů cookie, které používáme, a k čemu tyto soubory cookie používáme. Tyto informace používáme za účelem přizpůsobení a zlepšení reklam, které jsou prezentovány na stránkách partnerů, a měření účinnosti těchto reklam a k tomu, abychom vám poskytli možnost využívat část funkcí stránek na webových stránkách třetích stran.

Souhlas

7

Informace, které vytvoříte na své stránce mimo sekci pro úpravy profilu a webu. & stránce aplikace (včetně názvu profilu, místností, upozornění, obrázků, zvukových záznamů, videozáznamů)

Tyto informace používáme ke správě a řízení webu a aplikace, včetně poskytování našich služeb.

Oprávněné zájmy, které zahrnují zejména zpracování údajů, které jste zveřejnili.

Plnění naší smlouvy s vámi

8

Informace, které jste vytvořili při zadávání požadavků na podporu našich služeb.

Tyto informace používáme k ověření vaší totožnosti a k vyřízení vaší žádosti o podporu. Tyto údaje můžeme také použít k prošetření případných stížností vaším jménem a k poskytnutí efektivnějších služeb.

Zákonné zájmy

Plnění naší smlouvy s vámi

9

Informace získané v důsledku vašeho chování na Stránkách (přihlášení/odhlášení z Aplikace, odesílání obrázků, historie vašich aktivit a sledování videí).

Tyto informace používáme za účelem správy a řízení stránek a aplikace, včetně poskytování služeb našich stránek a aplikace. Tyto informace používáme ke zlepšování kvality služeb, zobrazování informací na webu a v aplikaci. Tyto údaje můžeme také použít k tomu, abychom vaším jménem prošetřili případné stížnosti a poskytli vám efektivnější služby.

Zákonné zájmy

10

Informace získané o vás v důsledku činností jiných uživatelů na Stránkách (snímač pohybu, únik informací atd.)

Tyto informace používáme ke správě a řízení Stránek, včetně poskytování našich Služeb Stránek. Tyto údaje můžeme také použít k tomu, abychom přizpůsobili vaše používání Stránek a vaši interakci se Službami Stránek.

Zákonné zájmy

11

Informace získané v důsledku vašeho používání platebních funkcí na Stránkách (například první a poslední čtyři číslice čísla vaší karty, které jsou nezbytné pro přiřazení těchto údajů k identifikačnímu číslu uživatele).

Tyto informace používáme ke správě a řízení Stránek, včetně poskytování našich Služeb Stránek. Tyto údaje můžeme také použít k prošetření případných stížností vaším jménem a k poskytování efektivnějších služeb.

Zákonné zájmy

Plnění naší smlouvy s vámi

12

Údaje shromážděné třetími stranami, včetně informací o vašich přátelích z Facebooku, VK, Instagramu

Tyto informace importujeme do systému webové analytiky pro následnou přípravu propagačních nabídek o našich službách a službách pro vaše přátele

Zákonné zájmy

Plnění naší smlouvy s vámi

3.3Mezi naše oprávněné zájmy patří: (1) údržba a správa Stránek a Aplikace; (2) poskytování služeb Stránek; (3) zlepšování obsahu Stránek; (4) zpracování údajů, které jste výslovně zveřejnili; (5) zajištění odpovídající ochrany vašeho účtu; a (6) dodržování smluvních, právních nebo regulačních povinností podle platných zákonů.

3.4Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také v případě, že si je vyžádá orgán činný v trestním řízení nebo regulační orgán, instituce nebo agentura nebo v rámci obhajoby či uplatnění právních nároků. Osobní údaje nevymažeme, pokud jsou relevantní pro vyšetřování nebo spor. Budou nadále uchovávány až do úplného vyřešení těchto záležitostí a/nebo po dobu, která je vyžadována a/nebo přípustná podle platných/relevantních právních předpisů.

3.5Souhlas se shromažďováním údajů o poloze a aplikacích můžete odvolat změnou nastavení ochrany osobních údajů v mobilní aplikaci/nastavení ochrany osobních údajů v mobilním zařízení. Můžete odvolat Spuštění aktivních služeb, Spuštění po zapnutí zařízení Čtení oznámení ve vyskakovacích oknech Připojení k síti, zobrazení Vypnutí režimu spánku, Zobrazení připojení Wi-Fi, načítání dat z internetu Ovládání vibračního signálu Platební systém Google Play, Připojení/odpojení Wi-Fi, Neomezený přístup k internetu Změna nastavení sítě, Play Install Referrer API v nastavení telefonu. Možnost odhlásit se z odběru bude také obsažena v každém e-mailu (jako přímý marketing), který vám zašleme my nebo naši vybraní partneři třetích stran, pokud je takový přímý marketing námi nebo našimi vybranými partnery třetích stran s naším svolením skutečně realizován.

3.6Upozorňujeme, že pokud si nepřejete, abychom zpracovávali citlivé a zvláštní kategorie údajů o vás (včetně údajů týkajících se vašeho zdraví, rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, sexuálního života a vaší sexuální orientace), měli byste dbát na to, abychom tyto informace nezveřejňovali ani nesdíleli na Stránkách. Jakmile tyto údaje poskytnete, budou přístupné Správě a partnerům třetích stran a bude pro nás obtížné tyto údaje odstranit.

3.7 Vezměte prosím na vědomí, že pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním nebo neposkytnete údaje, které potřebujeme k údržbě a správě stránek a aplikace, je možné, že nebudete mít přístup ke stránkám a aplikaci nebo se do nich nebudete moci zaregistrovat.

3.8 Pokud máme v úmyslu dále zpracovávat vaše údaje za jiným účelem, než je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, poskytneme vám podrobnosti o tomto dalším účelu před zahájením zpracování.

4 Sdílení dat

4.1 Pomocí služeb VPN, režimu "Private Tab", prohlížeče Tor Browser atd. můžete určit režim utajení a podmínky přístupu k informacím uvedeným v odstavcích 2,3,4 a 7 výše uvedené tabulky. V tomto případě však nemůžeme zaručit kvalitu poskytovaných služeb. Přijímáme technická a organizační opatření, abychom zajistili funkčnost příslušných nástrojů stránek a aplikací. Vezměte prosím na vědomí, že když zveřejníte své osobní údaje, mohou se tyto stát dostupnými uživatelům internetu a mohou být těmito uživateli kopírovány a/nebo šířeny. Jakmile tyto údaje předáte jiným uživatelům, nebudete je moci vymazat.

4.2 Vaše údaje můžeme sdílet se společností Amazon Web Services EMEA SARL se sídlem v Lucembursku, ("AWS Europe") protože tam jsou poskytovány některé naše služby; další podrobnosti naleznete v jejich zásadách shromažďování a ukládání dat na této adrese: aws.amazon.com. Někdy také můžeme potřebovat sdílet vaše údaje s třetí stranou, abychom vám mohli poskytovat naše služby nebo spravovat stránky a aplikaci, například pokud se rozhodnete sdílet své údaje na jiných platformách sociálních médií.

4.3 Vaše údaje můžeme také sdílet s našimi smluvními partnery a vývojáři aplikací za předpokladu, že tyto třetí strany převezmou závazky mlčenlivosti o vašich osobních údajích shromážděných na webu a o vašem používání aplikací, které nabízejí. Údaje budou s těmito vývojáři sdíleny pouze s vaším souhlasem. Vývojářům můžete povolit přístup k vašim údajům prostřednictvím Stránek a/nebo aplikací.

4.4 Jako systém správy reklamy se používají následující služby: Systémy pro správu reklam jsou navrženy tak, aby vaše informace nebyly přímo sdíleny s inzerenty třetích stran. Inzerent nebo tvůrce doporučení si může vybrat pouze cílení reklamy na skupiny uživatelů spadající do kritérií, jako je věk, pohlaví nebo lokalita, nebo cílení na komunity podle typu, např. auta nebo móda. Pokud spadáte do některé z cílových skupin, obdržíte reklamu nebo doporučení.

4.5 Inzerent nebo tvůrce doporučení se také může rozhodnout nahrát do našich systémů seznam e-mailů, telefonních čísel a identit stránek a/nebo aplikací LORGAR, abychom my (nikoli však poradce nebo tvůrce doporučení) mohli zkontrolovat shodu uživatelů. Uvidí počet shod, ale ne samotné shody.

4.6 Subjekt AWS se sídlem v Lucembursku, Amazon Web Services EMEA SARL, ("AWS Europe") a další společnosti AMAZONu, které využívají své vlastní reklamní služby, vám mohou zobrazovat reklamy.

5 Nastavení ochrany osobních údajů

5.1 Stránky obsahují odkazy na stránky provozované třetími stranami. Při přístupu na tyto odkazy nebo při využívání služeb třetích stran nejsme odpovědní za ochranu vašich údajů a měli byste se ujistit, že jste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné třetí strany, které upravuje vaše práva na ochranu osobních údajů.

5.2 Neneseme odpovědnost za jednání třetích stran, které v důsledku vašeho používání internetu nebo služeb webu získají přístup k vašim informacím v souladu s vámi zvolenou úrovní ochrany osobních údajů na internetu. (4.1).

5.3 Neneseme odpovědnost za důsledky použití informací, které mohou být vzhledem k povaze stránek v aplikaci dostupné jakémukoli uživateli internetu, pokud udělíte přístupová práva ke svému osobnímu profilu a/nebo aplikaci. Žádáme vás, abyste zodpovědně přistupovali k integritě informací o uživatelském jménu a hesle, a připomínáme, že je zakázáno tyto informace sdílet v souladu s pravidly popsanými v uživatelské smlouvě.

6 Mezinárodní transfery

6.1 Některé vaše osobní údaje můžeme přenášet a uchovávat na našich serverech nebo v databázích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

6.2 Země, do kterých vaše údaje předáváme, nemusí mít stejné zákony o ochraně údajů jako vaše jurisdikce. Přijímáme přiměřená opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a/nebo zavádíme standardní smluvní doložky (např. vzorové doložky, smlouvu/dodatek o zpracování údajů), abychom zajistili, že vaše údaje jsou dostatečně chráněny.

7 Období uchovávání

7.1 Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné k plnění účelů, pro které byly údaje shromážděny, v závislosti na právním základu, pro který byly tyto údaje získány, a/nebo na tom, zda nám další právní/regulační povinnosti ukládají uchovávat vaše osobní údaje po dobu, která je vyžadována a/nebo přípustná podle platných/relevantních právních předpisů.

7.2 Své osobní údaje můžete smazat vymazáním údajů ze své osobní stránky; případně můžete svou stránku smazat pomocí funkce "Smazat můj profil", která je k dispozici v sekci "Moje nastavení". Do 90 dnů od vymazání osobní stránky máte právo svůj osobní profil obnovit.

7.3 Váš profil nebo informace, které zveřejníte v Aplikaci, můžeme vymazat, pokud k tomu máme důvody stanovené platnými právními předpisy nebo v souladu s Podmínkami.

8 Vaše práva

8.1 Za určitých okolností máte v souvislosti se svými osobními údaji následující práva:

 1. Právo na přístup k vašim osobním údajům.
 2. Právo na opravu vašich osobních údajů: můžete nás požádat o aktualizaci, zablokování nebo vymazání vašich osobních údajů, pokud jsou údaje neúplné, zastaralé, nesprávné, získané protiprávně nebo již nejsou relevantní pro účely zpracování.
 3. Právo omezit používání vašich osobních údajů.
 4. Právo požádat o vymazání svých osobních údajů.
 5. Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 6. Právo na přenositelnost údajů (za určitých specifických okolností).
 7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.
 8. Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

8.2 Máte také právo nezávisle odstranit svůj profil, informace na svém profilu a provádět změny a opravy svého osobního profilu na webu a v aplikaci za předpokladu, že tyto změny a opravy obsahují aktuální a pravdivé informace. Přehled informací, které o vás uchováváme, si můžete prohlédnout také prostřednictvím Stránek.

8.3 Pokud chcete tato práva uplatnit, zašlete nám prosím svou žádost na adresu naší podpory nebo písemně na adresu LORGAR, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kypr. Budeme se snažit odpovědět vám do 30 dnů od obdržení žádosti. Než vám budeme moci sdělit jakékoli osobní údaje, budeme muset ověřit vaši totožnost.

9 Bezpečnostní opatření

9.1 Přijímáme technická, organizační a právní opatření, včetně případného šifrování, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným nebo náhodným přístupem, vymazáním, úpravou, zablokováním, kopírováním a šířením.

9.2 Přístup na stránky se provádí prostřednictvím vašeho přihlašovacího jména (e-mailové adresy) a hesla. Za zachování důvěrnosti těchto údajů jste odpovědní vy. své přihlašovací údaje nesmíte sdělovat třetím stranám a doporučujeme vám, abyste podnikli kroky k zachování důvěrnosti těchto údajů.

9.3 Pokud zapomenete své přihlašovací údaje a my máme vaše číslo mobilního telefonu, můžete nás požádat o zaslání e-mailu s kódem pro obnovení pomocí speciálního nástroje, který je k dispozici zde: lorgar.eu.

9.4 Pokud se ke svému účtu přihlásíte z neobvyklého serveru (zejména ze serveru umístěného v jiné zemi), zablokujeme přístup k vaší osobní stránce, abychom omezili možnost neoprávněného přístupu třetích stran. Poté obdržíte zprávu s žádostí o zadání určitých číslic uvedených ve zprávě zaslané na vaše číslo mobilního telefonu. Po třech neúspěšných pokusech o zadání těchto číslic zablokujeme přístup z daného serveru na 4 hodiny.

9.5 K informacím o čase a zařízení, ze kterého byl váš účet otevřen, můžete přistupovat pomocí odkazu Zobrazit historii aktivit v části Moje nastavení.

10 Změny těchto zásad

10.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit a/nebo aktualizovat. Pokud se tyto zásady ochrany osobních údajů jakkoli změní, zveřejníme jejich aktualizovanou verzi na této stránce. Předchozí verze těchto Zásad ochrany osobních údajů budeme uchovávat v našich záznamech. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste byli vždy seznámeni s našimi informačními postupy a jejich případnými změnami. V současné době shromažďujeme pouze údaje nezbytné pro správné fungování stránek a aplikace v souladu s články 15-18 nařízení (GDPR). Vaše právo na výmaz osobních údajů podle článku 5 nařízení GDPR bylo uplatněno. Systém pro předávání údajů do jiných zemí v rámci Holdingu byl vyvinut a nastaven na základě článku 45 Nařízení (GDPR). Používáme také platební systém s předbankovním zpracováním plateb, při kterém se řídíme Zásadami platebního styku a Zásadami používání souborů cookie. V rámci naší společnosti byla vypracována a zavedena Politika ochrany osobních údajů v souladu s článkem 24 nařízení. Byl vypracován a zaveden soupis činností zpracování v souladu s článkem 30 nařízení a Politika reakce na bezpečnostní incidenty, jakož i systém pro oznamování případů hackerských útoků a úniků osobních údajů subjektům údajů a dozorovému úřadu v souladu s článkem 33 nařízení (GDPR).

11 Kontaktujte nás

11.1 Pokud máte jakékoli dotazy, zašlete nám je písemně na adresu: LORGAR, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kypr, nebo na podporu. Abychom mohli váš dotaz efektivně vyřídit, uveďte prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů. Budeme se snažit odpovědět vám do 30 dnů od obdržení žádosti.

11.2 Veškerá korespondence, kterou od vás obdržíme (písemné nebo elektronické dotazy), je klasifikována jako informace s omezeným přístupem a nesmí být zveřejněna bez vašeho písemného souhlasu. Osobní údaje a další informace o vás nesmí být bez vašeho souhlasu použity k jinému účelu než k odpovědi na dotaz, s výjimkou případů výslovně stanovených zákonem.

11.3 E-mailová adresa našeho DPO je support@lorgar.eu.